#3602
It's me Like him It's duplicate Edit data

Viktor Nikonenko

Birthdate21.09.1980
PositionMiddle-blocker
Height197cm
Views1371
added 3 years ago by VolleyballMovies
2018/19 - still
Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod, Russia 326 in clubs ranking http://sport.business-gazeta.ru/news/224368/
connected by Kazanec
2017/18 - 2017/18
Yaroslavl Yaroslavich Yaroslavich, Russia 224 in clubs ranking
connected by Kazanec
2015/16 - 2016/17
Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod, Russia 326 in clubs ranking http://www.nnvolley.ru/team/news/novyi-blokiruyushchii-vk-guberniya-viktor-nikonenko
connected by VolleyballMovies
2014/15 - 2014/15
Grozny Grozno Grozny, Russia 718 in clubs ranking
connected by VolleyballMovies
2013/14 - 2013/14
Yugra-Samotlor Niznevartovsk Niznevartovsk, Russia 141 in clubs ranking
connected by VolleyballMovies
2009/10 - 2012/13
Grozny Grozno Grozny, Russia 718 in clubs ranking
connected by VolleyballMovies
2007/08 - 2008/09
Dynamo LO Sosinovy Bor, Russia 921 in clubs ranking
connected by VolleyballMovies
2001/02 - 2006/07
SGAFK Fenix Smolensk Smolensk, Russia 2011 in clubs ranking
connected by VolleyballMovies
0 guests online